Ahmet Emin Atasoy
Turkey

Ahmet Emin Atasoy
Ahmet Emin Atasoy was born in the village of Krepça, of the district of Tırgovişte (Eskicuma) of Bulgaria in May 16, 1944. He graduated from the University of Sofya, Turkish Philology and from his second major field Bulgarian Language and Literature (1968). He worked as a program producer for Radio Sofya for a definite period (1966 – 1968). Later on, he worked as a literature teacher in the area where he was born in and carried and also as provincial correspondent for the magazine Yeni Hayat / Nov Jivot (New Life). He chaired the Krepça Culture House and managed the amateur theatre troop from 1981to 1986. Throughout his life, he wrote and published his poems and articles in two languages (Turkish and Bulgarian). He maintained his literary works uninterruptedly also in Turkey where he had to take refuge in 1989. In the meantime, he translated works of abut 400 Bulgarian, Russian etc. poets to Turkish and introduced them in exclusive literature magazines. Some of his poems have been translated into Arabic, Azerbaijani, English, Spanish, Italian, Macedonian, Romanian, Russian, Ukrainian etc. His books are still published uninterruptedly in Turkey and Bulgaria. Being an “honorary citizen” of the Municipality of Opaka, Ahmet Emin Atasoy is member of the Turkish Authors Union, Bulgarian Authors Union and Bulgarian PEN Club and is awarded with “Balkans Grand Poem Award” (Romania), “Orpheus’s Lyre” European Culture Academy Award (Bulgaria) and badge of honor of “Friendship and Cooperation” (Russian Federation).
Poetry books adversaria:
In Bulgaria: Being Without You (1968), Poems of 1967 (with Naci Ferhadof, 1969), Moleben za dıjd (Rain Prayer, 2004), Nursery Rhymes (2005), Predi da trıgneş (Before Setting Off, 2010), Ognena kniga (Book of Fire, 2012), Antologiya na bılgarskata poeziya ot 60-te godini na XIX vek do dnes (19th Century’s Bulgarian Poetry Anthology from the 60s to Today, 2014), Bulgarian Poetry Anthology from the 1860’s to Today (Turkish, 2014), Tova astavyam (Remaining, 2014), Peperudi i leşoyadi (Butterflies and Hooded Crows 2016), Sıvremenna turska poeziya ot kraya na 60-te godini na XX vek do dnes (Conemporary Turkish Poetry Anthology from the late 1960’s to Today, 2019); In Macedonia: Eho na ehoto (The Echo of Echo, 2008); In Romania: Jar şi spuzâ (Glow and Ash, 2010); In Turkey – poetry books: While Pretty Danube Flows in my Heart (1994), The Vortex of Feelings (1994), Leaves offended by the Winds (1998), I Shielded my Window to the Night (1998), Love is in Every Age (1999), Drop by Drop (1999), Sea of Love (Poems for Children, 2001, 2014), As Glow flows in Ash (2004), The World Devoured me Frenzy (2004), In the Crowded Place of Loneliness (2008), Sunsets when Homesick (2010), Book of Fire (2012), My Life was a Scream (Collective Poems, 2015), Butterflies and Hooded Crows (2016), Premılçanoto na dva ezika / My Silence in Two Languages (Bulgarian and Turkish, 2018), Spring Cleaning (2019); Poems and Proses Compilation: Anthology of Turkish Poetry with Balkan Motives from the XV. Century to Today (2001, 2013), Polıh ot Bursa (Breezes from Bursa, Bulgarian, 2008), Anthology of Turkish Tales with Balkan Motives from the Tanzimat Era to Today (2013), Russian Poetry Anthology from early XIX. Century to Today (Russian and Turkish, 2013), Sıvremenna bılgarska poeziya (Bulgarian Poetry of Today, Bulgarian, 2018), Bulgarian Poetry of Today (Turkish, 2018); Essays/Researches: Showcase of Accumulated Reflections (2004, 2015), The Poems of Ziya Osman Saba (2013). Lexicology: New Bulgarian-Turkish Dictionary (2019).

16 Mayıs 1944’te Bulgaristan’ın Tırgovişte (Eskicuma) iline bağlı Krepça köyünde doğdu. Sofya Üniversitesi’nin Türk Filolojisi Bölümü’nü ve ikinci uzmanlık alanı olarak Bulgar Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1968). Süreli olarak Sofya Radyosu’nda edebiyat programcısı görevinde bulundu (1966 – 1968). Daha sonra doğduğu bölgede edebiyat öğretmenliği yaptı ve Yeni Hayat / Nov Jivot dergisinin il muhabirliğini yürüttü. 1981-1986 yılları arasında Krepça Kültür Evi’nin başkanlığıyla birlikte amatör tiyatro grubunun yöneticiliğini de yaptı. Ömrü boyunca şiir ve yazılarını iki dilde (Türkçe ve Bulgarca) yazdı ve yayımladı. 1989 yılında sığınmak zorunda kaldığı Türkiye’de edebiyat çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdü. Bu arada Bulgar, Rus vb. şairlerden 400’ünü Türkçeye çevirerek seçkin edebiyat dergilerinde tanıttı. Şiirlerinden bir bölümü Arapça, Azerice, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Makedonca, Rumence, Rusça, Ukraynaca vb. dillere çevrildi. Kitapları Türkiye ve Bulgaristan’da halen aralıksız olarak yayımlanmaktadır. Opaka Belediyesi’nin “Onursal Vatandaş”ı olan Ahmet Emin Atasoy, Türkiye Yazarlar Sendikası, Bulgar Yazarlar Birliği ile Bulgar PEN Kulübü üyesi, aynı zamanda “Balkanlar Büyük Şiir Ödülü” (Romanya), “Orpheus’un Liri” Avrupa Kültür Akademisi Ödülü (Bulgaristan) ve “Dostluk ve İşbirliği” Onur Nişanı (Rusya Federasyonu) sahibidir.
Şiir kitapları ve derlemeleri:
Bulgaristan’da: Sensizliğinle Beraber (1968), 1967’nin Bıraktığı Şiirler (Naci Ferhadof’la birlikte, 1969), Moleben za dıjd (Yağmur Duası, 2004), Çocuk Şiirleri (2005), Predi da trıgneş (Yola Çıkmadan Önce, 2010), Ognena kniga (Yangın Defteri, 2012), Antologiya na bılgarskata poeziya ot 60-te godini na XIX vek do dnes (XIX Yüzyılın 60’lı Yıllarından Günümüze Bulgar Şiiri Antolojisi, 2014), 1860’lı Yıllardan Günümüze Bulgar Şiiri Antolojisi (Türkçe, 2014), Tova astavyam (Arda Kalan, 2014), Peperudi i leşoyadi (Kelebekler ve Leş Kargaları, 2016), Sıvremenna turska poeziya ot kraya na 60-te godini na XX vek do dnes (1960’lı Yılların Sonlarından Bugüne Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, 2019); Makedonya’da: Eho na ehoto (Yankının Yankısı, 2008); Romanya’da: Jar şi spuzâ (Kor ve Kül, 2010); Türkiye’de – şiir kitapları: Yüreğimde Şirin Tuna Aktıkça (1994), Duygu Burgacı (1994), Rüzgârların Küstürdüğü Yapraklar (1998), Perdeledim Penceremi Geceye (1998), Aşkın Yaşı Yok (1999), Damla Damla (1999), Sevgi Denizi (Çocuklar İçin Şiirler, 2001, 2014), Küllerde Kor Ararken (2004), Dünya Vurdu Başıma (2004), Kalabalık Yerinde Yalnızlığın (2008), Gurbet Günbatımları (2010), Yangın Defteri (2012), Ömrüm Bir Çığlıktı Benim (Toplu Şiirler, 2015), Kelebekler ve Leş Kargaları (2016), Premılçanoto na dva ezika / İki Dilde Sustuklarım (Bulgarca ve Türkçe, 2018), Bahar Temizliği (2019); Şiir ve düzyazı derlemeleri: XV. Yüzyıldan Bugüne Rumeli Motifli Türk Şiiri Antlojisi (2001, 2013), Polıh ot Bursa (Bursa’dan Esintiler, Bulgarca, 2008), Tanzimat’tan Bugüne Rumeli Motifli Türk Öyküsü Antlojisi (2013), XIX yüzyıl Başından Günümüze Rus Şiiri Antolojisi (Rusça ve Türkçe, 2013), Sıvremenna bılgarska poeziya (Günümüz Bulgar Şiiri, Bulgarca, 2018), Günümüz Bulgar Şiiri (Türkçe, 2018); Deneme/İnceleme: Birikmiş Yansımalar Vitrini (2004, 2015), Ziya Osman Saba’nın Şiiri (2013). Leksikoloji: Yeni Bulgarca-Türkçe Sözlük (2019).