Branko Ristic
Serbia

Branko Ristic
Branko Ristic was born on June 15, 1961 in Veliki Siljegovac (Krusevac). He finished elementary and high school in his hometown and Krusevac. He completed his studies of literature and his Master's degree at the Faculty of Philology in Skopje. He completed his Postdoctoral studies in Sofia and received his Doctorate from the Faculty of Philosophy in Novi Sad. He works at the Faculty of Teacher Education, University of Prishtina (Kosovska Mitrovica). Branko Ristic writes poetry and prose. He is engaged in scientific work, translates from Bulgarian, Russian and Macedonian.
He lives and works in Veliki Šiljegovac and Kruševac.

Бранко Ристић, рођен је 15. 06. 1961. године у Великом Шиљеговцу (Крушевац). Основну и средњу школу завршио је у родном месту и Крушевцу. Студије књижевности и магистериј завршио на Филолошком факултету у Скопљу. Постдокторске студије завршио je у Софији, а докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду. Ради на Учитељском факултету Универзитета у Приштини (Косовска Митровица). Пише поезију и прозу. Бави се научним радом, преводи са бугарског, руског и македонског језика.
Живи и ствара у Великом Шиљеговцу и Крушевцу.