Milorad Popovic
Montenegro

Milorad Popovic
Milorad Mijo Popovic was born on January 2, 1957, in Lipa Cuckoj, near Cetinje. At a young age he was working at a refrigerator factory, as a security guard at hotels and nightclubs, an organizer of security at sports and entertainment events, croupiers, a book collector, a student dormitory ... He published books of poems: "From the Rodent Square" (Cetinje, 1982 ), "So Jude" (Cetinje, 1983), "No More Betting" (Podgorica, 1985), "The Order slowly seduces" (Niksic, 1987), "Cetinje Chronicle" (Podgorica, 1991), "Uncertain Land" ( Cetinje, 2005), "Crossroads" (Cetinje - Zagreb, 2008), "Agnostic and Heaven" (Cetinje, 2018). He also published a selection from the poetry "Place of Departure" (Podgorica, 2016). In Slovenian, he has published a book of poems, "Uncertain Land" (Negotov Land, Ljubljana, 2007) and in Jamaican (Scheidewege, Leipzig, 2017), and has translated poetry in magazines and anthologies into: English, Italian, German, Spanish, French , Estonian, Arabic, Turkish, Czech, Polish, Lithuanian, Hungarian, Romanian, Albanian, Bulgarian, Belarusian, Macedonian.
His poems are presented in several anthologies of Montenegrin and Yugoslav poetry. He received the Best Book Award in Montenegro in 1983 and the Risto Ratković Award in 2005.
In 2009, Popovic received the Miroslav Gospel Award for his book Crossroads. He has published books of essays: "A Small People and Nationalism" (Podgorica. 1998), "The Montenegrin Question", two issues (Ulcinj, 1999 and Cetinje, 2000), "A Divided Nation" (Podgorica, 2010), "Njegoš and the Montenegrin Nation" ( Cetinje, 2011), "Njegoš's Heritage" (Cetinje - Podgorica, 2013), "What to do" (Podgorica, 2018). The Montenegrin Question was translated into Bulgarian (Montenegrin Question, Sofia, 2001) and into Italian, two issues (La questione montenegrina, Rome 2002 and 2003). He is the author of the novel "Karner" (2012) published by the Zagreb Fracture and the Cetinje OKF, for which he received Mesa Selimovic Award in Tuzla in 2013. The novel "The Man without a face" won the prize Zagreb - Cetinje 2016. In 2016 he has received the highest state recognition – the award 13th of July, as well as the 2017 Njegoš Prize, for the novel "The Man without a face".
Karner's novel has been translated into Italian, Macedonian and Slovenian. He is one of the founders of the ARS Literature, Culture and Social Issues journal (1986). He is the founder of the Montenegrin PEN Center and president of the Montenegrin PEN Section (1989–1990), before establishing an independent national PEN Center.
He is a correspondent member of the European Academy of Poetry, based in Luxembourg. He is currently the president of the Montenegrin Society of Independent Writers (CDNK) and director of the Open Cultural Forum (OKF) in Cetinje, publisher of contemporary Montenegrin and South Slavic literatures, and the ARS magazine. He has the status of Prominent cultural figure in Montenegro.

Milorad Mijo Popović rođen je 2. januara 1957. godine, u Lipi Cuckoj, kod Cetinja. U mladosti je bio fizički radnik u fabrici frižidera, čuvar reda u hotelima i noćnim klubovima, organizator obezbjeđenja na sportskim i estradnim priredbama, krupije, akviziter knjiga, referent u studentskom domu… Objavio je knjige pjesama: „Sa trga glodara“ (Cetinje, 1982), „So Jude“ (Cetinje, 1983), „Nema više klađenja“ (Podgorica, 1985), „Red se polako zavodi“ (Nikšić, 1987), „Cetinjski ljetopis“ (Podgorica, 1991), „Nesigurna zemlja“ (Cetinje, 2005), „Raskršća“ (Cetinje – Zagreb, 2008), „Agnostik i nebo“ (Cetinje, 2018). Objavljen mu je i izbor iz poezije „Mjesto polaska“ (Podgorica, 2016). Na slovenačkom mu je objavljena knjiga pjesama „Nesigurna zemlja“ (Negotova dežela, Ljubljana, 2007) i na jemačkom (Scheidewege, Lajpcig, 2017), a poezija mu je u časopisima i antologijama prevođenja na: engleski, italijanski, gelik, španski, francuski, estonski, arapski, turski, češki, poljski, litvanski, mađarski, rumunski, albanski, bugarski, bjeloruski, makedonski jezik.
Pjesme su mu zastupljene u više antologija crnogorske i jugoslovenske poezije. Dobitnik je Nagrade za najbolju knjigu u Crnoj Gori, 1983. godine, te nagrade Risto Ratković, 2005.
Za knjigu „Raskršća“ Popović je 2009. godine dobio nagradu Miroslavovo jevanđelje. Objavio knjige eseja: „Mali narod i nacionalizam“ (Podgorica. 1998), „Crnogorsko pitanje“, dva izdanja (Ulcinj, 1999 i Cetinje, 2000), „Podijeljena nacija“ (Podgorica, 2010), „Njegoš i crnogorska nacija“ (Cetinje, 2011), „Njegoševo nasljeđe“ (Cetinje – Podgorica, 2013), „Što da se radi“ (Podgorica, 2018). „Crnogorsko pitanje“ je prevedeno na bugarski (Černogorskij vopros, Sofija, 2001) i na italijanski jezik, dva izdanja (La questione montenegrina, Rim 2002. i 2003). Autor je romana „Karnera“ (2012) u izdanju zagrebačke Frakture i cetinjskog OKF-a, za koji je 2013. godine dobio nagradu Meša Selimović u Tuzli i romana „Čovjek bez lica“, Zagreb – Cetinje 2016. Dobitnik je najvećeg državnog priznanja – Trinaestojulske nagrade za 2016. godinu, kao i Njegoševe nagrade 2017, za roman „Čovjek bez lica“.
Roman „Karnera“ je preveden na italijanski, makedonski i slovenački jezik. Jedan je od osnivača časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja ARS (1986). Utemeljitelj je crnogorskog PEN centra i predsjednik crnogorske sekcije PEN-a (1989–1990), prije formiranja samostalnog nacionalnog PEN centra.
Dopisni je član Evropske akademije poezije, sa sjedištem u Luksemburgu. Trenutno je predsjednik Crnogorskog društva nezavisnih književnika (CDNK) i direktor Otvorenog kulturnog foruma (OKF) sa Cetinja, izdavača savremene crnogorske i južnoslovenskih književnosti, te časopisa ARS. Ima status Istaknutog kulturnog stvaraoca Crne Gore.