Yakup Omeroglu
Turkey

Yakup Omeroglu
Yakup Omeroglu was born in 1966. He graduated from Ankara University.
He served as an Advisor in the Chief Advisory Office of the Prime Ministry in charge of Economic affairs and Turkic Republics (1994-97). He was in charge as the Culture Manager of Turkish-Kazakh Ahmet Yesevi University (1997-2000). He was assigned to office with the Ministry of Agriculture and Village Works following his arrival back in Turkey and appointed as an advisor to the Minister (2000-02).
He has been a lecturer in Gazi University since 2002.
He acted as the General Chair of the Writers Union of Turkey in 2004-2006.
He, together with his friends, established Writers Union of Eurasia which incorporates any and all authors and poets of the Turkish world and was appointed as the chair of such Union. He holds the ownership on behalf of the Union of Kardeş Kalemler ve Dil Araştırmaları (Brother Authors and Language Research) Journal which is the unique literature journal of today’s Turkish world.
He initiated publishing the literature works from the Turkish world through Bengü Publications.
His articles were published in Kardeş Kalemler (Fellow Authors), Türk Yurdu (Turkish Homeland), Türk Tarımı (Turkish Agriculture), Biliğ (Wisdow), Yesevi, Yeni Türkiye (New Turkey) journals and Tercüman and Ayyıldız daily newspapers. His accounts were published in different languages and dialects around Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Iran and Russian Federation.
He acted as the producer and scripter of the radio programmes entitled as Yesi or Turkistan, Our Culture and Literature. He served as the scripter, advisor and host for the documentary, series and television programmes published in TRT, entitled respectively as Gönül Bağı (Bond of Love), Gökkuşağı Çoçukları (Children of Rainbow), Türk Arap Atı (Turkish Arabic Steed), Yaylalarımız (Our Highlands), Dost Eli (Fellow’s Hand), Dünyada Bugün (Today in the World), Pencere (Window), Kültür Eşiği (Culture Threshold).
He holds various awards such as the author of the year award for Urban Books of 2003 of TYB with his work about Yesi – The City of Yesevi of Turkistan, International Press Award of 2009 Uzbekistan Kuraş Federation, 2010 TÜRKSOY Press Award, Special Award of Azerbaijan-Resul Rıza Foundation, Service Award for services in respect of the Literature of the Turkish World Bahtiyar Vahapzade Writers Union of Azerbaijan, Service Award for services in respect of the Literature of the Turkish World of İLESAM for 2012, 2013 Azerbaijan Mikail Müşvik Award, 17. International Süleyman Birina Service Award for services in respect of Balkans’ Turkish Culture.
He is married with two children.
His Works are as follows:
Tatars and Tatarstan (1997)
Views and Policies on Turkish World (1998)
Turkistan: The City of Yesevi- About Yesi (2003).

YAKUP ÖMEROĞLU
1966 yılında Çankırı’da doğdu.
Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Lisesi ve Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı.
Yüzüncü Yıl Üniversitesine öğretim üyesi olarak atandı (1994).

Türk Cumhuriyetleri ile Ekonomik İlişkilerden sorumlu Başbakan Başmüşavirliği'nde Danışman olarak görev yaptı (1994-97). Türk-Kazak Ahmet Yesevî Üniversitesi'nde Kültür Müdürlüğü görevlerinde bulundu (1997-2000). Türkiye'ye döndükten sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine atandı, bakan müşaviri oldu (2000-02). 2002 yılından itibaren Gazi Üniversitesi öğretim üyesidir. 2004-2006 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığını yürüttü.

2006 yılında arkadaşları ile birlikte bütün Türk dünyasından yazar ve şairlerini bünyesinde toplayan Avrasya Yazarlar Birliğini kurdu ve Genel Başkanı oldu. Günümüzde Türk dünyasının tek ortak edebiyat dergisi olan Kardeş Kalemler ve Dil Araştırmaları Dergilerinin Birlik adına sahibidir.

Bengü Yayıncılık aracılığı ile Türk Dünyasından edebiyat eserlerinin ülkemizde yayınlanmasına başladı. 100 civarında edebî eserin yayın yönetmenliğini yaptı.
Kardeş Kalemler, Türk Yurdu, Bilig, Yesevî, Yeni Türkiye dergilerinde yazıları yayınlandı. Hikayeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldovya, Özbekistan, İran ve Rusya’da değişik dil ve lehçelerde yayınlandı.

TRT Radyolarında Başkent Güncesi, Yesi Yada Türkistan ve Kültürümüz Edebiyatımız adlı radyo programlarının yapımcı ve metin yazarlığını yaptı. TRT’de yayınlanan Gönül Bağı, Gökkuşağı Çoçukları, Türk Arap Atı, Yaylalarımız, Dost Eli, Dünyada Bugün, Pencere, Kültür Eşiği isimli belgesel, dizi film ve televizyon programlarında metin yazarlığı, danışmanlık ve sunuculuk yaptı.

2000 yılı Kazakistan Türkistan Şehri Hizmet Ödülü, Türkistan Yesevi'nin Şehri- Yesi'ye Dair eseri ile TYB'nin 2003 yılı Şehir Kitapları dalında yılın yazarı ödülü, 2009 Özbekistan Kuraş Federasyonu Uluslararası Basın Ödülü, 2010 TÜRKSOY Basın Ödülü, Azerbaycan-Resul Rıza Vakfı Özel Ödülü, Azerbaycan Yazarlar Birliği Bahtiyar Vahapzade Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet Ödülü, İLESAM 2012 yılı Türk Dünyası Edebiyatına Hizmet Ödülü, 2013 Azerbaycan Mikail Müşvik Ödülü, 17. Uluslararası Süleyman Birina Balkanlar Türk Kültürüne Hizmet Ödülü (Kosova) gibi ödüllerin sahibidir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Eserleri :
Tatarlar ve Tataristan (1997)
Türk Dünyası Üzerine Görüşler ve Politikalar (1998)
Türkistan: Yesevi'nin Şehri- Yesi'ye Dair (2003-II. Baskı 2014).